Blog o oprogramowaniu: nie ma idealnych rozwiÄ

Bezpieczeństwo systemów IT w firmie

Wysoka temperatura na zewnątrz, częste gwałtowne burze, to w ostatnich latach typowy obraz lata w Polsce.  Doświadczenia naszych klientów pokazują że zjawiska pogodowe mogą być powodem poważnego kryzysu w firmie.

Funkcjonowanie prawie każdej małej i średniej firmy opiera się dzisiaj na rozwiązaniach informatycznych, rzadkością są już firmy wypisujące faktury ręcznie na ciągle jeszcze dostępnych blankietach faktur. Większość firm posiada komputery na których handlowcy kontaktują się z klientami , przyjmują zamówienia, wpisują je często do Excela lub „jakiegoś systemu informatycznego”.

Niestety zdarzają się sytuacje kiedy przyczyny zewnętrzne (wysoka temperatura, zerwany dach po burzy) mogą być sprawcą że oprogramowanie przestaje działać, pada serwer i w konsekwencji cała firma jest sparaliżowana. Brak możliwości dalszej pracy naraża ją na straty a często nawet na utratę wiarygodności w oczach klientów. Pracownicy nie mogą wykonywać swoich zadań , nie odbierają zamówień, nie sprzedają.

Oprócz strat w sprzęcie który można wymienić (na nowy serwer) lub naprawić pozostaje kwestia firmowych danych. Niektórzy właściciele firm mają zaprzyjaźnionych informatyków lub szwagra który umie naprawić komputer. Problem zaczyna się w momencie kiedy to ów informatyk  jest na urlopie a co gorsza Firma nigdy nie brała pod uwagę możliwości wystąpienia awarii a kopię danych ma ale z przed roku.

 

Czy grozi nam awaria systemu Informatycznego ?

Zrobienie okresowej kopii danych nie zwalnia właścicieli firm, ich kadry menadżerskiej do bagatelizowania problemu. Brak polityki bezpieczeństwa może skutkować nie tylko znacznym przestojem firmy ale i nieodwracalną utratą danych o zamówieniach , czy też nie dotrzymaniem terminów ich realizacji a w konsekwencji utratą klientów.

jakie rozwiązanie

Jak optymalizować zabezpieczenia systemów informatycznych ?

Aby znaleźć najlepsze rozwiązanie, które zminimalizuje możliwość awarii serwera, a zarazem samo zabezpieczenie nie będzie wielkim kosztem (wdrożenia i utrzymanie), musimy zrobić kalkulację obu przypadków : kosztów zabezpieczenia i kosztów awarii. Jak to zrobić ?

  • Robimy zestawienie wszystkich możliwych kosztów jakie ponosimy w razie awarii np. koszt wynagrodzeń firmy za 1 dzień, wartość zamówień bądź sprzedaży, których nie zrealizujemy przez jeden dzień niedostępności, czy koszt kary umownej z niezrealizowania dostawy.
  • Szacujemy ilość możliwych awarii oraz jaki jest ich czas przestoju (np. na podstawie danych historycznych, a jeżeli ich nie ma, to musimy przyjąć jakąś wartość.
  • Przygotowujemy kosztorys możliwości zabezpieczenia się przed wystąpienia awarii
  • Zestawiamy koszty np. w formie tabeli i wybieramy optymalny wariant.

 

 

Czego ta analiza nie wykaże ?

Każda analiza obarczona jest niedoszacowaniem kosztów związanym z zastosowaniem uproszczeń, nie uwzględnia ona małych awarii , czyli takich, których usunięcie nie zajmie kilka dni a jedynie kilka godzin godzinę. Analiza ta przyjmuje że zastosowane zabezpieczenie jest 100% skuteczne. To częsty błąd który popełniają przedsiębiorcy.
Jeżeli Firma posiada już „jakiś system” zazwyczaj pracujący w konfiguracji klient-serwer odtworzenie danych z kopii wymaga często fachowej wiedzy której nie posiadają „zaprzyjaźnieni informatycy”.

Zabezpieczenia także ulegają awariom i nie gwarantują 100 % bezpieczeństwa.
Każde zabezpieczenie nawet najlepsze musi być nadzorowane przez administratora aby uniknąć sytuacji że gdy pojawi się awaria, okazuje się że trzy miesiące temu dysk na którym robiła się kopia nie działa.

Co zrobić, żeby zabezpieczyć  firmę przed awarią systemów IT ?

  1. Wykonaj analizę jakie mogą być koszty awarii
  2. Poszukaj firmy która zaproponuje ci właściwy poziom bezpieczeństwa
  3. Wyeliminuj możliwość utraty danych przy optymalnym koszcie
  4. Zagwarantuj firmie profesjonalne wsparcie informatyczne.

 

 

  • Bezpieczeństwo systemów IT w firmie jest bardzo ważną jak nie najważniejszą kwestią. Fajnie, że podaliście warunki, jakie trzeba spełnić aby zabezpieczyc firme przed awarią 🙂 Bardzo przydatny artykuł

  • Fajnie nakreślony temat. Bezpieczeństwo w firmach odgrywa teraz kluczową rolę. Wszystko ulega cyfryzacji, co zwieksza potencjalne ryzyko ataków hakerskich.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.